rabotatuk.com Работа тук Как да започнем новата работа ?

Как да започнем новата работа ?

Публикувано на:  25-05-2021


rabotatuk.com

Как да започнем новата работа ?

След Вашето одобрение за кандидатстваната работна позиция, добре е да сте наясно с някои неща от трудовото законодателство:

Продължителност на трудовия договор:

Обикновено всеки новопостъпил работник има изпитателен срок, който е не повече от 6 месеца. Този период може да бъде в полза на работодателя или в ползва на двете страни. Това се прави с цел да може да се прекратят трудовите взаимоотношения между работодател и работник без предизвестие.

Трудов договор със срок на изпитване в полза на работодателя – той има законовото право да прекрати трудовия договор без предизвестие. В случай когато работникът иска да прекрати договора, трябва да подаде молба за напускане и да спази срока за предизвестие.

Заплата В трудовия договор се посочва сума за брутно трудово възнаграждение (това е сумата преди удръжките, от тази сума се удържат данъци и осигуровки) .

Отпуска Трудовият договор има клауза, описваща размера на полагаемия платен годишен отпуск. Всеки работник има не по-малко от 20 работни дни годишен отпуск. При постъпване на работа за първи път трябва да имате 4 месеца стаж, за да може да ползвате платен годишен отпуск.

Смяната на работното място е стресово преживяване за всеки човек и затова е добре да помислите за някои неща:

  • Подберете внимателно Вашите дрехи, за да може да се впишете в етикета на новото Ви работно място. Не забравяйте „По дрехите посрещат, по ума изпращат“.
  • Запознайте се с политиката на фирмата, опитайте се да научите максимално много неща за екипа и работния процес преди първия работен ден.
  • В първия работен ден отидете на време. След като сте започнали работа бъдете активни, адавайте въпроси, взимайте участие във всички възможни начинания. Комуникирайте с колегите си, по възможност лично.
  • Направете добро впечатление Следете работния процес, рано или късно някой ще се нуждае от услуга, Вие може да бъдете човека, който ще помогне и така ще се почувствате част от екипа.
  • Наблюдавай колегите сиЗа да се впишете в работната среда наблюдавайте поведението на своите колеги - тръгват ли си точно в края на работния ден, ползват ли всички регламентирани почивки. Напаснете поведението си спрямо тяхното, за да бъдете част от екипа.
  • Мълчанието е златоСлушайте и наблюдавайте своите колеги. Една от главните грешки, които правят хората е да говорят повече от необходимото. Никога не изразявайте негативно мнение за предишния си работодател. Слушайте, всяко начало е трудно, но за да научавате повече неща трябва повече да слушате и да говорите когато Ви задават въпрос. Работодателите не се нуждаят от някой всезнаещ, който ще дава желани и нежелани съвети. Те се нуждаят от човек, който иска да учи и да се развива.
  • Водете си бележкиВ началото ще бъдете залети от нова информация, която със сигурност няма да успеете да запомните, единственото решение е да си водите записки.
  • Всяка нова работа е вълнуваща. Бъдете активни в работния процес, проявявайте интерес, сближете се с колегите си, опознайте фирмената култура. Ако сте намерили правилната работна среда бързо ще се впишете в работния процес.